Kinderboerderij ’t Schaapsherdertje vindt de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijk. Alle bezoekers van onze kinderboerderij moeten zich prettig en veilig kunnen voelen. Een voorwaarde daarvoor is dat men elkaar in zijn/haar waarde laat en met respect behandelt. Om te laten zien dat wij dit belangrijk vinden vragen wij aan iedere vrijwilliger een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Bij deze VOG hoort een gedragscode en een meldprotocol in het kader van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, zie hieronder.

1 Waar staan wij voor: Lees hier onze gedragscode 
2 Meldprotocol: Lees hier ons meldprotocol

Het bestuur van ’t Schaapsherdertje is in detail op de hoogte van de inhoud van deze gedragscode en het meldprotocol. Van onze vrijwilligers vragen wij alleen dat zij weten dat beide documenten er zijn.