In Veilige Handen

Logo Kinderboerderij breed

Kinderboerderij ’t Schaapsherdertje vindt de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijk. Alle bezoekers van onze kinderboerderij moeten zich prettig en veilig kunnen voelen. Een voorwaarde daarvoor is dat men elkaar in zijn/haar waarde laat en met respect behandeld. Om de kinderboerderij een stuk veiliger te maken voor minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking, wordt er aan elke vrijwilliger gevraagd om een gedragscode te ondertekenen en een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen.
 
1 Waar staan wij voor: Lees hier onze gedragscode
2 Meld protocol: Lees hier ons meld protocol