Stichting Kinderboerderij Noordwijk is in het bezit van de ANBI status. Dit betekent dat de belastingdienst onze instelling als algemeen nut beogende instelling (ANBI) heeft toegewezen.
De schenkers aan de kinderboerderij kunnen hierdoor gebruik maken van fiscale voordelen:

  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van de schenking.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Per 1 januari 2015 is de kinderboerderij als ANBI-erkende instelling verplicht om een aantal gegevens openbaar te maken via de website. U vindt hier deze verplichte gegevens of de verwijzingen ernaar.

Bestuursinformatie

  • Voorzitter: Danielle Leeman
  • Secretaris: Fleur Bakkum
  • Penningmeester: Sandra de Best
  • Bestuursleden: Marie-Alin Alkemade en Annemieke Urlus

Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers.

Beleidsplan
Het ontwikkelings /beleidsplan kunt u hieronder downloaden
In dit beleidsplan zijn onder meer opgenomen:

  • Doelstelling
  • Vrijwilligers
  • Beloningsbeleid

Financiele – en activiteiten verantwoording
De Stichting Kinderboerderij Noordwijk is op 20 mei 2015 opgericht. De financiele verantwoording en het jaarverslag van het eerste deel van 2015 zal gecombineerd worden met 2016.

De activiteiten van de stichting zijn op dit moment gericht op het realiseren van de kinderboerderij. Nadien kunnen de gestelde doelstellingen gerealiseerd worden. Het streven is om medio 2016 het beheer van de kinderboerderij ter hand te nemen. Voordat dit kan plaatsvinden moeten er nog een aantal besluiten worden genomen.