Zonder donateurs heeft de kinderboerderij geen bestaansrecht. U kunt hieraan een steentje bijdragen door  donateur  te worden van de Kinderboerderij.

Het doel  van deze vriendenclub  is om de kinderboerderij te laten bestaan. Bedenk hoeveel plezier kinderen en ouderen kunnen beleven op een kinderboerderij.

Voor een minimaal bedrag van € 25,- per jaar bent u al donateur.

  • Uw naam wordt vermeld op de website.
  • Uw bijdrage als vriend van de kinderboerderij loopt per kalenderjaar
  • U krijgt aan het begin van het jaar een bericht van de kinderboerderij of u uw bijdrage als vriend van de kinderboerderij wilt voortzetten.

Kortom, reden om mee te doen!

Wilt u vriend worden van de kinderboerderij? Vul dan snel onderstaand aanmeldingsformulier in en stuur dit als bijlage op naar vrienden@kinderboerderijnoordwijk.nl of via de post naar:

Kinderboerderij Noordwijk
Dr. Hadriaan van Neslaan 136
2201 GG  Noordwijk

Aanmeldingsformulier – Vriend van de kinderboerderij

STICHTING KINDERBOERDERIJ NOORDWIJK
Kvk 63385678
Bankrekeningnummer NL 61 INGB 0006 832378