Een kinderboerderij kan niet zonder schenkers en donateurs.

Schenking is op diverse wijze te realiseren. Te denken valt aan het (deels) bekostigen van de stallen of de theetuin of aan het sponsoren van materialen, bijvoorbeeld kruiwagens, gereedschappen, voer, hooi, stro.

β€œVoor wat hoort wat”,  dat vinden wij ook. 

Wanneer u ons steunt, willen wij uw bedrijf/naam graag bekend maken bij de bezoekers van de kinderboerderij. Dit zullen wij doen door middel van het weergeven van uw (bedrijfs)naam op de website. In de toekomst zal er een schenker bord op de kinderboerderij pronken.

Wilt u de Stichting kinderboerderij Noordwijk iets schenken? Neem dan contact op via

info@kinderboerderijnoordwijk.nl

STICHTING KINDERBOERDERIJ NOORDWIJK
Kvk 63385678
Bankrekeningnummer NL 61 INGB 0006 832378